Praktijkexamen auto

Tijdens het praktijkexamen beoordeelt een examinator van het CBR of u in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. De examinator let onder meer op uw beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. De examinator beoordeelt u op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres. Een gewoon praktijkexamen duurt 55 minuten waarvan er daadwerkelijk ongeveer 35 minuten gereden wordt.

Het examen verloopt als volgt:

Tussentijdse Toets (TTT) is een aanrader!

Een TTT is niet verplicht maar wel aan te raden.

Na ongeveer 2/3 van de opleiding kunt u deelnemen aan een tussentijdse toets (T.T.T.) De examinator die u ook tijdens het echte rijexamen kunt krijgen beoordeelt hoe het met uw rijvaardigheid is gesteld en stuurt na afloop per mail een adviesformulier met daarop de onderdelen waar u nog aan moet werken.

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan u helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt uw rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Uw instructeur rijdt mee. De TTT duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijgt u een advies over de examenonderdelen waaraan u nog extra aandacht moet besteden samen met uw rijinstructeur. Tijdens de resterende rijlessen gaan we dan de puntjes op de i zetten, zodat u nog beter voorbereid naar het rijexamen gaat. Als u de bijzondere manoeuvres in de TTT voor de auto goed uitvoert, krijgt u vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.

Wij doen er alles aan om mogelijk wat zenuwen voor het praktijkexamen weg te nemen!

Het praktijkexamen verloopt als volgt:

 • U maakt eerst kennis met de examinator, die legt u uit hoe het examen zal verlopen. De examinator zal uw identiteitsbewijs willen controleren en of u uw theorie-examen hebt behaald. De examinator zal u ook vragen naar het formulier ‘Zelfreflectie, dat u van te voren hebt ingevuld. Dit formulier wordt na afloop van het rijexamen samen door jullie besproken.
 • Vervolgens gaan jullie naar buiten. Op het parkeerterrein doet u de ogen test door op een afstand van ongeveer 25 meter, een kenteken te lezen van een stilstaande auto.
 • Daarna zal de examinator enkele vragen stellen ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het controleren van de motorvloeistoffen, bandenprofiel en controle lampjes op het dashboard.
 • Hierna gaan jullie rijden. Een deel van de rit bestaat uit het zelfstandig rijden van een route naar een bepaalde bestemming. Dit gedeelte duurt ongeveer 10 tot 15 minuten, hierbij moet u laten zien dat u veilig, vlot en zelfstandig kunt rijden, rekening houdende met de belangen van andere weggebruikers. Gedurende de rit zal u twee bijzondere verrichtingen moeten uitvoeren.
 • U krijgt alle kansen om te laten zien wat u kunt, u mag rustig een fout maken mits u het overige verkeer niet in gevaar brengt of hindert.
 • Direct na afloop vertelt de examinator van het CBR de uitslag en bespreekt hij de rit en het zelfreflectieformulier met u. Op het zelfreflectieformulier heeft vóór het examen uw sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet.

Om praktijkexamen te mogen doen moet u eerst in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

Bijzondere verrichtingen bij het praktijkexamen

 1. Voorbereiding- en controlehandelingen

Dit zijn alle handelingen die uitgevoerd dienen te worden om vast te stellen of de auto in goede staat van onderhoud verkeert en of met de rit kan worden begonnen.

 1. In- en uitstappen

De bestuurder dient er voor te zorgen dat bij het in- en uitstappen geen hinder of gevaar kan ontstaan voor andere weggebruikers.

 1. Hellingproef

De bestuurder dient het voertuig zonder fouten op een helling tot stilstand te brengen en weer weg te rijden al dan niet door gebruik te maken van de parkeerrem.
Het is de bedoeling dat de auto hierbij niet achteruitrolt en dat de motor niet afslaat.

 1. Keren
  a. Op juiste wijze keren door middel van steken op een niet te brede weg.
  Bij deze verrichting gaat het er om dat met het voertuig op die plaats goed kan worden gekeerd.
  De bestuurder keert op de weg door éénmaal achteruit te rijden, daarna vooruit en daarna weer achteruit in combinatie met een normale voertuigbediening.
  Bij deze bijzondere verrichting is met name de combinatie van sturen en bediening van gas- en koppelingspedaal bepalend voor een goede uitvoering.
  b. Het keren door middel van een halve draai in een vloeiende beweging binnen een beperkte ruimte.
  Bij deze verrichting gaat het er om dat het voertuig in één keer in een vloeiende lijn naar links op de rijbaan wordt gekeerd.
 2. Achteruit rijden
  Bij deze verrichting gaat het er om dat men achteruitrijdende met het voertuig evenwijdig aan de rijbaankant blijft.
  a. Het behoorlijk in rechte lijn achteruitrijden.
  Men rijdt over een lengte van 20 meter achteruit en brengt het voertuig tot stilstand ter hoogte van een tevoren aangegeven punt.
  b. Het behoorlijk achteruitrijden van een aangegeven bocht.
  Bij deze verrichting dient de kandidaat behoorlijk in een rechte lijn achteruit te rijden en aansluitend op dat achteruit rijden op een correcte wijze een bocht naar rechts te rijden.

 

 1. Parkeren
  a.
  Parkeren in file.
  De bedoeling van deze verrichting is dat het voertuig kort achter een ander voertuig langs de rechter rijbaankant geparkeerd wordt.
  b. Parkeren in een parkeervak.
  De verrichting wordt uitgevoerd in een voor de bestuurder rechts gelegen parkeervak op een parkeerplaats. Daarbij wordt niet of zo min mogelijk gebruik gemaakt van andere (naastgelegen) parkeervakken.

Praktijkexamen met Faalangst

Een groot gedeelte van de leerlingen die voor het eerst een rijexamen doen, slaagt hier niet voor. De voornaamste reden hiervoor is faalangst, die zich bijvoorbeeld kan uiten in extreme nervositeit, angst voor controleverlies, tunnelzicht of volledig blokkeren.
De meest voorkomende oorzaken van examenvrees zijn:

 • Te weinig praktijkervaring, met als gevolg te weinig zelfvertrouwen
 • Een tekort aan inzicht in het verkeer
 • Onvoldoende examentraining

Verkeersopleidingen Key4Drive helpt door de mogelijkheid voor speciale faalangst trainingen aan te bieden. Hiervoor zijn wij getraind en gecertificeerd. Deze trainingen hebben als doel om de leerling zich op zijn of haar gemak te laten voelen in de auto en op de openbare weg.

Heb of denkt u last van faalangst te hebben of wilt u gewoon voor de zekerheid kijken hoe en wat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen u graag succesvol en vol vertrouwen op weg!

BNOR Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid

 

Bij divisie BNOR doet iedereen examen die binnen vijf aaneengesloten jaren minimaal 4 keer gezakt is voor het praktijkexamen bij het CBR. Het BNOR examen duurt 15 minuten langer dan het CBR examen. Dat biedt de gelegenheid de kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het praktijkexamen. Het BNOR examen wordt op een ander locatie afgenomen dan het CBR examen. De examencentra voor BNOR bevinden zich op een wat rustigere locatie.

 

Het Praktijkexamen

Het examen duurt in totaliteit ca. 80 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met uw examinator en voor de toelichting op de uitslag na het examen. Het examen is net als een CBR examen opgebouwd uit een ogen test, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet oplezen op een afstand van 25 meter. Tevens zult u een aantal voorbereidings-en controlehandelingen uitvoeren op de lesauto. Tijdens de rit zal de examinator de extra tijd van 15 minuten gebruiken om u op uw gemak te stellen. De examinatoren houden rekening met nervositeit dat van grote invloed kan zijn op uw rijgedrag. Zij zullen de spanning zoveel mogelijk trachten te verminderen. Zo nodig wordt de auto even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te brengen.

De examinator zal u beoordelen op 7 examenonderdelen zoals, in-, en uitvoegen, gedrag op kruispunten, bijzondere manoeuvres e.d. De examenonderdelen worden weer gekoppeld met 13 onderwerpen zoals kijkgedrag, snelheid, plaats op de weg, milieu enz. Tevens zult u een deel van de examenrit zonder aanwijzing van de examinator rijden, de zogenoemde zelfstandig rijden. Na de rit zal de uitslag bekend worden gemaakt en een toelichting worden gegeven. Vervolgens zal de examinator het zelfreflectieformulier met u doornemen.

Het aanvragen van een BNOR-examen wordt op dezelfde manier gedaan als een CBR rijexamen.

Let op: Houd er rekening mee dat de wachttijd voor een staatsexamen langer is dan een CBR praktijkexamen.

Daarom kies je voor
Verkeersopleidingen Key4Drive

• Altijd een vaste instructeur
• 1 rijles duurt 50 minuten!
• Een rookvrije lesauto,
• Geen onverwachte prijs verhoging
• Hoge kwaliteit en Flexibele rijlessen
• Gelijk beginnen met lessen
• Hoog slagingspercentage
• Snel of in je eigen tempo rijlessen
• Gespreide betaling zonder extra kosten
• Niet gelest, geld terug
• BOVAG erkende rijschool
• Afspraak is afspraak